Whirlwind-Girl-P

เรื่องย่อ:Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ) เป็นเรื่องราวชีวิตของหญิงสาวคนนึง ที่ชื่นชอบในกีฬาเทควันโด เธอจึงไล่ตามความฝันของเธอในการเป็นแชมป์ เทควันโด แม้ว่าเธอจะสูญเสียพ่อและแม่ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่เธอก็ได้ฝึกฝนวิชากับ Qu Xiang Nan อดีตนักเทควันโด ชื่อดัง ระหว่างทางจะมีอุปสรรคใดรออยู่บ้างแล้วเธอจะบรรลุความฝันได้หรือไม่ เอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้ด้วยนะ Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ) ออกอากาศ เวลา 16.30 – 18.00 น. Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ) ออกอากาศ ทางช่อง 3Family

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ)[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน Whirlwind Girl (สาวน้อยจ้าวพายุ):ตอนที่ 23 [ตอนจบ]