แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers)
เนื้อเรื่องย่อ :
แค้นรักเพลิงริษยา ลีฮวายอง”หญิงสาวที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เพราะพี่ชายของเธอเสียชีวิต โดยมีต้นเหตุมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือเบค-ยอนฮีวันหนึ่ง ยอนฮีได้แต่งงานใหม่ แต่ด้วยปัญหาทางสุขภาพทำให้เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ฮวายองจึงเริ่มต้นแผนการณ์แก้แค้นของเธอ โดยการรับเป็นแม่อุ้มบุญแทนยอนฮีผ่านทางแม่สามีของยอนฮีที่คอยจัดการทุกอย่างให้ แต่เมื่อฮวายองคลอดลูก เธอกลับรู้สึกผูกพันกับเด็ก แต่ก็ต้องถูกกีดกันตามข้อตกลงที่ทำไว้ ฮวายองรู้สึกเสียใจจึงหายหน้าไปหลายปี และกลับมาอีกครั้งในลุคใหม่เป็นสาวเปรี้ยว เธอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของยอนฮี และเริ่มต้นแผนการณ์แก้แค้นให้พี่ชายอีกครั้ง แค้นรักเพลิงริษยา ออกอากศทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.25-16.25 น.ทางช่อง 3 SD

ตอนที่ ซีรีส์เกาหลี แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers)
83 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 83
82 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 82
81 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 81
80 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 80
79 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 79
78 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 78
77 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 77
76 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 76
75 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 75
74 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 74
73 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 73
72 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 72
71 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 71
70 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 70
69 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 69
68 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 68
67 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 67
66 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 66
65 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 65
64 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 64
63 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 63
62 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 62
61 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 61
60 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 60
59 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 59
58 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 58
57 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 57
56 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 56
55 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 55
54 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 54
53 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 53
52 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 52
51 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 51
50 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 50
49 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 49
48 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 48
47 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 47
46 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 46
45 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 45
44 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 44
43 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 43
42 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 42
41 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 41
40 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 40
39 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 39
38 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 38
37 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 37
36 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 36
35 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 35
34 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 34
33 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 33
32 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 32
31 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 31
30 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 30
29 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 29
28 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 28
27 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 27
26 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 26
25 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 25
24 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 24
23 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 23
22 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 22
21 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 21
20 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 20
19 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 19
18 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 18
17 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 17
16 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 16
15 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 15
14 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 14
13 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 13
12 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 12
11 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 11
10 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 10
9 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 9
8 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 8
7 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 7
6 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 6
5 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 5
4 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 4
3 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 3
2 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 2
1 แค้นรักเพลิงริษยา (Two Mothers):ตอนที่ 1