Tumhari-Paakhi-P

เรื่องย่อ:Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร) สัญญาแห่งความรัก เรื่องราวของมัคคุเทศน์สาวชื่อ ปาคี หญิงสาวที่ถูกจับแต่งงานแบบคลุมถุงชนตั้งแต่เด็ก และหวังว่าฝ่ายชายจะกลับมาหาเธออีกครั้ง สักวันหนึ่ง อันชูแมน ราโทร คือชายผู้นั้น แต่เขาได้ลืมเรื่องราวในอดีตไปทั้งหมด จนกระทั่งมาพบกับ ธันย่าและกำลังตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเธอ เมื่อเรื่องของ ปาคี ถูกเปิดเผย ทำให้เขาต้องรับเธอเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างไม่เต็มใจ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ ติดตามได้ใน Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร) Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร)

]

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร)[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 48
49 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 49
50 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 50
51 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 51
52 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 52
53 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 53
54 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 54
55 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 55
56 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 56
57 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 57
58 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 58
59 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 59
60 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 60
61 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 61
62 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 62
63 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 63
64 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 64
65 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 65
66 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 66
67 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 67
68 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 68
69 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 69
70 ซีรี่ย์อินเดีย Tumhari Paakhi (อุบัติรัก นิรันดร):ตอนที่ 70
71 (รออัพเดท)
72 (รออัพเดท)
73 (รออัพเดท)
74 (รออัพเดท)
75 (รออัพเดท)
76
77
78
79
80