Tribes-and-Empires-storm-of-Prophecy-P

เรื่องย่อ:Tribes and Empires storm of Prophecy (ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร) เตรียมพบกับภาพยนตร์ซีรีส์จีนยิ่งใหญ่แห่งปี เรื่อง Tribes Empires Storm Of Prophecy ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร ที่ลงทุนสร้างกว่า 2000 ล้านบาท ถ่ายทำในสถานที่สวยงาม ทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น เรื่องราวการแก่งแย่งชิงบัลลังก์ของ 6 ชนเผ่ากับคำทำนายแห่งลิขิตสวรรค์ ความรักต้องห้ามที่ไม่อาจห้ามใจ การหลีกหนีคำทำนายด้วยความภักดี การแย่งชิงอำนาจสงครามจึงไม่อาจหลีกเลี่ยง ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดเอฟเฟกต์การผลิตและการถ่ายทำ พร้อมตระการตายิ่งใหญ่กับกองทัพนักแสดงกว่า 50,000 ชีวิต ติดตามความสนุกออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ออกอากาศเวลา 18.30-19.30 น. ออกอากาศทางช่อง Amarin

ตอนที่ Tribes and Empires storm of Prophecy (ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร)
1 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 1
2 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 2
3 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 3
4 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 4
5 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 5
6 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 6
7 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 7
8 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 8
9 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 9
10 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 10
11 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 11
12 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 12
13 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 13
14 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 14
15 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 15
16 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 16
17 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 17
18 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 18
19 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 19
20 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 20
21 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 21
22 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 22
23 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 23
24 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 24
25 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 25
26 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 26
27 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 27
28 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 28
29 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 29
30 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 30
31 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 31
32 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 32
33 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 33
34 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 34
35 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 35
36 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 36
37 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 37
38 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 38
39 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 39
40 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 40
41 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 41
42 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 42
43 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 43
44 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 44
45 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 45
46 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 46
47 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 47
48 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 48
49 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 49
50 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 50
51 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 51
52 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 52
53 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 53
54 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 54
55 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 55
56 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 56
57 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 57
58 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 58
59 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 59
60 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 60
61 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 61
62 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 62
63 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 63
64 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 64
65 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 65
66 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 66
67 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 67
68 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 68
69 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 69
70 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 70
71 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 71
72 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 72
73 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 73
74 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 74
75 ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกร:ตอนที่ 75 [ตอนจบ]