ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 1

Thura-Kha-Mahathewi

พระแม่อุมาเทวี หรือ เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือ พระแม่ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด และเป็นเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาสนาอันสูงสุด หากใครหมั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ พระองค์จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้น

อำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวียิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานกำลังวังชาแห่งความเป็นหญิง ประทานชัยชนะเหนือผู้ร้าย ทำลายสิ่งชั่วช้าเลวทราม อีกทั้งยังช่วยประทานบริวารมากมายและอำนาจในการปกครองได้ด้วย สำหรับผู้ครองเรือน พระองค์ทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ หรือความผาสุขในการครองเรือน ทำให้ครอบครัวเปี่ยมสุข และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

ตอนที่ ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi)[พากย์ไทย]
1 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 1
2 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 2
3 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 3
4 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 4
5 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 5
6 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 6
7 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 7
8 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 8
9 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 9
10 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 10
11 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 11
12 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 12
13 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 13
14 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 14
15 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 15
16 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 16
17 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 17
18 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 18
19 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 19
20 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 20
21 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 21
22 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 22
23 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 23
24 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 24
25 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 25
26 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 26
27 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 27
28 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 28
29 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 29
30 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 30
31 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 31
32 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 32
33 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 33
34 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 34
35 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 35
36 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 36
37 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 37
38 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 38
39 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 39
40 ทุรคา มหาเทวี (Thura Kha Mahathewi):ตอนที่ 40 (ตอนจบ)