Thep Sam Ruedu-P

Detail :เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu) เทพทั้งสามคือ ราหู พิรุณ และจินดาเมขลา ถูกองค์อิศราส่งลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ตามคำขอของท้าวตรีภพและมเหสี แต่เนื่องจากท้าวตรีภพขอลูกเพียงคนเดียว เทพทั้งสามจึงมาเกิดในร่างเดียวกัน สับเปลี่ยนกันตามฤดูกาล มเหสีมณีตั้งครรภ์นาน 5 ปี ท้าวตรีภพจึงทำพิธีขอต่อองค์อิศราให้มีประสูติกาล เนื่องจากขณะนั้นเป็นฤดูร้อนเทพราหูจึงปรากฏร่างเป็นเด็กอายุ 5 ขวบ แต่มีเขี้ยวเป็นยักษ์ เป็นเหตุให้ท้าวตรีภพกริ้วมากสั่งให้นำไปลอยแพ ระหว่างทางงั่งเกิดมาพบกับราหูเข้า คิดจะเข้าไปจับกิน แต่พระฤๅษีมาช่วยเอาไว้ และสอนคาถาให้ราหูใช้กำกับงั่งไว้เป็นบริวาร จากนั้นได้พาไปอยู่ด้วยและสอนวิชาให้ เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu)

ตอนที่ ละครช่อง7 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu)
1 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 1
2 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 2
3 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 3
4 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 4
5 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 5
6 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 6
7 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 7
8 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 8
9 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 9
10 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 10
11 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 11
12 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 12
13 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 13
14 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 14
15 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 15
16 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 16
17 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 17
18 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 18
19 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 19
20 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 20
21 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 21
22 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 22
23 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 23
24 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 24
25 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 25
26 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 26
27 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 27
28 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 28
29 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 29
30 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 30
31 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 31
32 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 32
33 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 33
34 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 34
35 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 35
36 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 36
37 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 37
38 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 38
39 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 39
40 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 40
41 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 41
42 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 42
43 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 43
44 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 44
45 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 45
46 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 46
47 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 47
48 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 48
49 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 49
50 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 50
51 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 51
52 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 52
53 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 53
54 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 54
55 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 55
56 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 56
57 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 57
58 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 58
59 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 59
60 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 60
61 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 61
62 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 62
63 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 63
64 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 64
65 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 65
66 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 66
67 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 67
68 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 68
69 เทพสามฤดู (Thep Sam Ruedu):ตอนที่ 69 [ตอนจบ]