ซีรี่ย์จีน กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer)

ซีรี่ย์จีน กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer)

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์จีน กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer) กระบี่เย้ยยุทธจักร หรือ เดชคัมภีร์เทวดา ฉบับปี 2018 เป็นเรื่องราวการแย่งชิงความเป็นหนึ่งในยุทธจักร ระหว่าง ธรรมะ และ อธรรม ท่ามกลางความขัดแย้งและการแย่งชิงอันรุนแรง เหล้งฮู้ชง จอมยุทธฝ่ายธรรมะ ศิษย์เอกของสำนักหัวซาน เป็นคนเปิดเผย ไม่ยึดติดกฎเกณฑ์ คบหาคนด้วยใจ ไม่สนว่าจะเป็นคนฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรม จนถูกขับออกจากสำนัก แต่ยังไม่พ้นเข้าไปพัวพันเหตุความขัดแย้งต่างๆ ทั้งการชิงความเป็นใหญ่ภายในของฝ่ายธรรมะ และการชิงความเป็นใหญ่ภายในของฝ่ายอธรรม จนสับสนวุ่นวายว่าใครกันแน่ที่เป็นมาร ใครกันที่เป็นฝ่ายอธรรม และใครที่เป็นฝ่ายธรรมะ เพียงต้องการที่จะเป็นที่หนึ่ง ไม่เลือกวิธีการ งักปุ๊กคุ้ง เจ้าสำนักหัวซาน ผู้ได้ฉายาว่ากระบี่ผู้ดี ถึงกับทรยศครอบครัว และศิษย์ของตัวเอง จ้อแหน้เซี้ยง เจ้าสำนักซงซาน กำจัดทุกคนที่ไม่คล้อยตามตนเอง ก็เพียงต้องการได้ชื่อว่า เป็นอันดับหนึ่งในยุทธภพ

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer)[พากย์ไทย]
1 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 1
2 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 2
3 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 3
4 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 4
5 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 5
6 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 6
7 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 7
8 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 8
9 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 9
10 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 10
11 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 11
12 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 12
13 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 13
14 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 14
15 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 15
16 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 16
17 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 17
18 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 18
19 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 19
20 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 20
21 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 21
22 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 22
23 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 23
24 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 24
25 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 25
26 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 26
27 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 27
28 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 28
29 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 29
30 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 30
31 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 31
32 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 32
33 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 33
34 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 34
35 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 35
36 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 36
37 กระบี่เย้ยยุทธจักร (The smiling proud wanderer):ตอนที่ 37 [ตอนจบ]