The-Legend-of-Zuz

เรื่องย่อซีรี่ย์จีน The Legend of Zu สำนักสู่ซานเป็นพรรคธรรมะอันดับหนึ่งของยุทธภพ เจ้าสำนักจูเก๋ออวี้หว่อ เพื่อทำลายแผนแย่งชิงหินภูตโลหิตของจอมมารเสื้อเขียว จึงได้นำหินภูตโลหิตไปไว้ในร่างของติงหยิ่น ผู้ซึ่งเป็นบุตรของหกดารา ที่เปรียบดั่งภาชนะชั้นยอดในการเก็บหินภูตโลหิต และรับติงหยิ่นเป็นศิษย์ เพื่อให้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ ผดุงคุณธรรมต่อไป ไม่นึกว่าอวี้อู๋ซิน ลูกสาวของจอมมารเสื้อเขียวจะมีหน้าตาคล้ายกับคนรักที่ตายไปของเขา และพยายามเข้ามาชิงหินในร่างเขา

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย
1 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์จีน ศึกเทพยุทธภูผาซู(The Legend of Zu)พากย์ไทย ตอนที่ 37 (ตอนจบ)