The-Legend-Of-Crazy-Monk-P

เรื่องย่อ:The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร) จี้กงพลั้งมือสังหารเห่าฟ้าด้วยเรื่องน้ำแกงลูกบัว ความผิดร้ายแรงเกินกว่าให้อภัย จึงได้รับโทษให้มาจุติยังโลกมนุษย์รับทุกข์ทรมานเพื่อฝึกฝนบำเพ็ญเพียร ทั้งนี้ต้องให้ความช่วยเหลือเห่าฟ้าและ อี้หนี่ซึ่งลงมาจุติในโลกมนุษย์เช่นเดียวกันกลับสู่สรวงสวรรค์อีกด้วย จี้กงและเห่าฟ้าซึ่งลงมาจุติยังโลกมนุษย์ถูกลิขิตให้เป็นพี่น้องกัน จี้กงเนื้อตัวสกปรกมอมแมม เป็นที่น่ารังเกียจมีชื่อในโลกมนุษย์ว่าซิวหยวน(เหลียงหยงจง) ส่วนเห่าฟ้านั้นมีรูปร่างหน้าตาดีเฉลียวฉลาดเป็นที่รักใคร่ชอบพอมีชื่อว่าซื่อหยวน(เหอเป่าเซิง) อี้หนี่ซึ่งแต่เดิมมีรูปโฉมงดงามต้องกลายเป็นหญิงอัปลักษณ์มีชื่อว่าจี้โหยว(เหลียงเสี่ยวปิง) ครั้งหนึ่งด้วยความบังเอิญ ซิวหยวนได้รับญาณและอิทธิฤทธิ์ ทำให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติต่อซิวหยวน ทำให้ซิวหยวนเกิดความลำพอง เริ่มต้นกลั่นแกล้งซื่อหยวนสารพัด ทั้งยังแย่งชิงกันเพื่อให้ได้หัวใจจี้โหยวมาครอง ท้ายที่สุด จี้โหยวเลือกซิวหยวน แต่นึกไม่ถึงว่าในวันแต่งงานนั่นเองกลับต้องสูญเสียชีวิต

ตอนที่ The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร)(37ตอนจบ)
1 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 1
2 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 2
3 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 3
4 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 4
5 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 5
6 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 6
7 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 7
8 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 8
9 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 9
10 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 10
11 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 11
12 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 12
13 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 13
14 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 14
15 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 15
16 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 16
17 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 17
18 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 18
19 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 19
20 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 20
21 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 21
22 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 22
23 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 23
24 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 24
25
26 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 26
27 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 27
28 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 28
29 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 29
30 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 30
31 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 31
32 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 32
33 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 33
34 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 34
35 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 35
36 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 36
37 The Legend Of Crazy Monk 3 (จี้กง เทพเจ้าอภินิหาร):ตอนที่ 37 [ตอนจบ]