The Legend of Condor Heroes-P

เรื่องย่อ มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017) เนื้อเรื่องมันก็ตามสูตรอย่างนี้แหละ ทว่าปมเรื่อง รายละเอียดที่สอดแทรกในเรื่องกลับมีมนต์เสน่ห์ น่าสนใจ และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งn กำลังภายในภายใต้ประวัติศาสตร์ปลายยุคราชวงศ์ซ่ง ท่ามกลางการแก่งแย่งความเป็นหนึ่งในยุทธจักร กิมย้ง(ผู้แต่ง) ได้ผูกปมเรื่องกับประวัติศาสตร์จีนได้อย่างแนบเนียน เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ซ่ง ไม่ว่าจะการให้ก๋วยเจ๋ง พระเอกของเรื่องเติบโตขึ้นในดินแดนมองโกล และเป็นเด็กที่ ‘เจงกิสข่าน’ อุปถัมภ์ หรือการสะท้อนสภาพการเมืองในแผ่นดินใหญ่ (จงหยวน) ที่อ่อนแอ อาณาจักรจิน (บรรพบุรุษชาวแมนจู) อันแข็งแกร่งสามารถเข้ามามีบทบาทแทรกแซงการเมืองราชวงศ์ซ่งและมองโกลได้ ผ่านตัวร้ายของเรื่อง “อ๋องหกแห่งต้าจิน” และ “หยางคัง” พี่น้องร่วมสาบานของก๋วยเจ๋ง (แต่สุดท้ายต้าจินก็ถูกเจงกิสข่านตีแตกพ่าย)

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017)
1 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 1
2 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 2
3 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 3
4 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 4
5 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 5
6 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 6
7 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 7
8 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 8
9 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 9
10 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 10
11 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 11
12 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 12
13 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 13
14 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 14
15 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 15
16 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 16
17 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 17
18 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 18
19 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 19
20 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 20
21 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 21
22 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 22
23 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 23
24 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 24
25 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 25
26 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 26
27 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 27
28 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 28
29 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 29
30 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 30
31 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 31
32 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 32
33 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 33
34 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 34
35 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 35
36 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 36
37 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 37
38 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 38
39 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 39
40 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 40
41 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 41
42 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 42
43 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 43
44 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 44
45 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 45
46 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 46
47 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 47
48 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 48
49 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 49
50 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 50
51 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 51
52 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 52
53 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 53
54 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 54
55 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 55
56 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 56
57 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 57
58 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 58
59 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 59
60 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 60
61 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 61
62 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 62
63 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 63
64 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 64
65 มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017):ตอนที่ 65 [ตอนจบ]


ซีรี่ย์จีน มังกรหยก
ซีรี่ย์จีน มังกรหยก 2017(The Legend of Condor Heroes 2017)
ซีรี่ย์จีน The Romance of The Condor Heroes (มังกรหยก ศึกอภินิหารเจ้าอินทรี)
มังกรหยก 2017



มังกรหยก ศึกอภินิหารเจ้าอินทรี