The-King's-Faces

เรื่องย่อ ตำราลักษณ์ ลิขิตบังลังก์ เรื่องราวของ Kwanghae ได้ถือกำเนิดจากนางสนมและได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาท ซึ่งทำให้เป็นที่ไม่พอใจแก่พวกขุนนางทั้งหลายและขุนนางเหนือฝ่ายมักจะวางแผนลอบสังหารและขับออกจากราชบัลลังก์ นอกจากนี้เขายังมักจะทะเลาะกับพ่อของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของ Kim Ga Hee The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์)

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี Deserving of the Name ซับไทย(16 ตอนจบ)
1 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 1
2 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 2
3 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 3
4 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 4
5 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 5
6 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 6
7 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 7
8 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 8
9 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 9
10 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 10
11 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 11
12 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 12
13 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 13
14 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 14
15 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 15
16 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 16
17 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 17
18 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 18
19 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 19
20 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 20
21 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 21
22 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 22
23 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 23
24 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 24
25 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 25
26 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 26
27 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 27
28 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 28
29 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 29
30 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 30
31 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 31
32 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 32
33 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 33
34 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 34
35 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 35
36 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 36
37 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 37
38 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 38
39 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 39
40 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 40
41 The King’s Face (ตำราลักษณ์ ลิขิตบัลลังก์):ตอนที่ 41 [ตอนจบ]