The King 2 Hearts m

เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาทางการเมืองของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เมื่อเจ้าชายรูปงาม อีแจฮา ผู้ที่ไม่สนใจในการเมืองเลย กำลังจะขึ้นครองบัลลังค์ เกิดตกหลุมรักหญิงสาวอย่าง คิมฮังอา ซึ่งเธอเป็นทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเกาหลีเหนือ และยังเป็นลูกสาวของผู้ทรงอำนาจแห่งเกาหลีเหนือแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร โปรดติดตาม The King 2 Hearts

The King 2 Hearts (รักยิ่งใหญ่…หัวใจเพื่อเธอ) พากย์ไทย

 

The King 2 Hearts : ตอนที่ 1  22 พฤษภาคม 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 2  26 พฤษภาคม 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 3  28 พฤษภาคม 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 4  29 พฤษภาคม 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 5  03 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 6  04 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 7  05 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 8  10 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 9  16 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 10  17 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 11  18 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 12  19 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 13  23 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 14  24 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 15  25 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 16  26 มิถุนายน 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 17  01 กรกฎาคม 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 18  02 กรกฎาคม 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 19  03 กรกฎาคม 2558

The King 2 Hearts : ตอนที่ 20  03 กรกฎาคม 2558(ตอนจบ)

The King 2 Hearts (รักยิ่งใหญ่…หัวใจเพื่อเธอ) ซับไทย

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 1

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 2

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 3

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 4

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 5

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 6

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 7

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 8

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 9

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 10

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 11

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 12

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 13

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 14

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 15

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 16

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 17

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 18

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 19

The King 2 Hearts ซับไทย ตอนที่ 20 End