ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ xx1xx

ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3

ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 ซีรีส์สิงคโปร์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนมุมมองการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และทำให้เห็นมุมมองการดำเนินวิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรม การเสียสละ การก่อร่างสร้างชาติ ก่อนจะมาเป็นประเทศสิงค์โปร์ในทุกวันนี้ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางใน การปฏิรูปวิถีชีวิตของคนในชาติได้ กว่าจะรวมกันเป็นประเทศได้ ผู้คนบนแผ่นดินนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคเพียงใด สิ่งที่จะทำให้พวกเขkรวมใจเป็นหนึ่งได้ คือ สายใยแห่งความรัก และ ความผูกพัน สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey : Our Homeland) ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.05น.-23.00น. ทางช่อง Thaipbs

ตอนที่ ซีรี่ย์ฟิลิปปินส์ สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค3 (The Journey)[พากย์ไทย]
1 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ 1
2 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ 2
3 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ 3
4 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ 4
5 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ 5
6 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ 6
7 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 (The Journey):ตอนที่ 7
8 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 8
9 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 9
10 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 10
11 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 11
12 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 12
13 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 13
14 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 14
15 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 15
16 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 16
17 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 17
18 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 18
19 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 19
20 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 20
21 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 21
22 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 22
23 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 23
24 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 24
25 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 25
26 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 26
27 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 27
28 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 28
29 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 29
30 สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ภาค 3 : ตอนที่ 30