The-Imperial-Doctoress

เรื่องย่อซีรี่ย์จีน The Imperial Doctress
The Imperial Doctress หรือชื่อไทยว่า หยุนเสียนหมอหญิงวังจักรพรรดิ์ เป็นเรื่องราวของหมอหญิงคนหนึ่ง ถานอวิ่นเสียน (หลิวซือซือ) ที่ต้องต่อสู้ชีวิตอย่างยากลำบากหลังจากที่ครอบครัวโดนใส่ร้ายและโดนสั่งประหารทั้งหมดยกเว้นเธอกลับรอดชีวิตมาได้ ซึ่งในสมัยก่อนทางประวัติศาสตร์จีนแพทย์หญิงยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ สิทธิความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงยังไม่เท่ากัน

ตอนที่ หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress)[พากย์ไทย]
1 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 1
2 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 2
3 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 3
4 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 4
5 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 5
6 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 6
7 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 7
8 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 8
9 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 9
10 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 10
11 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 11
12 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 12
13 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 13
14 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 14
15 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 15
16 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 16
17 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 17
18 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 18
19 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 19
20 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 20
21 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 21
22 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 22
23 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 23
24 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 24
25 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 25
26 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 26
27 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 27
28 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 28
29 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 29
30 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 30
31 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 31
32 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 32
33 หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress): ตอนที่ 33 (ตอนจบ)