The Holy Pearlz

ติงเหยา เด็กสาวที่ข้ามเวลามายังอดีต เธอได้พบกับเรื่องราวในอดีตชาติของเธอ ติงเหยาทำให้แจกันปีศาจแตก จนมุกวิญญาณกระจัดกระจายไปทั่ว ติงเหยาจึงต้องรวบรวมมุกวิญญาณจากความช่วยเหลือของเวิ่นเทียน ลูกครึ่งมังกรที่เป็นคนที่รักของเซียนเยี่ย อดีตชาติของติงเหยา

อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ (The Holy Pearl)พากย์ไทย

 

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 1

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 2

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 3

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 4

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 5

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 6

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 7

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 8

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 9

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 10

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 11

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 12

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 13

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 14

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 15

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 16

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 17

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 18

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 19

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 20

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 21

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 22

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 23

The Holy Pearl อภินิหารดาบมังกรสะท้านพิภพ พากย์ไทย ตอนที่ 24(ตอนจบ)