The-Greatness-Of-A-Hero-P

เรื่องย่อ:The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์) ตุลาการยอดนักสืบสมัยราชวงศ์ถัง และ สมัยพระนางอู่ เจ๋อเทียน (บูเช็คเทียน) ตี๋เหรินเจี๋ยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ตี๋ เหรินเจี๋ย ตามสำเนียงจีนกลาง หรือ เต๊กยิ่นเกี๊ยด ตามสำเนียงฮกเกี้ยน ค.ศ. 630—15 สิงหาคม ค.ศ. 700 หรือชื่อรองว่า ไหวฺอิง เป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ถัง ในรัชศกอู่ เจ๋อเทียน เป็นข้าราชการหนึ่งในหลาย ๆ คนซึ่งได้รับการสรรเสริญมากที่สุดในรัชศกดังกล่าว และเป็นที่สดุดีว่ามีบทบาทผลักดันให้อู่ เจ๋อเทียนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบอันโหดร้ายเป็นระบอบอันเชิดชูคุณธรรม

ตอนที่ The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์)[พากย์ไทย]
1 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 1
2 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 2
3 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 3
4 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 4
5 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 5
6 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 6
7 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 7
8 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 8
9 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 9
10 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 10
11 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 11
12 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 12
13 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 13
14 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 14
15 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 15
16 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 16
17 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 17
18 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 18
19 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 19
20 The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์):ตอนที่ 20 [ตอนจบ]