The Great Seerz

จีซังเป็นหมอดูที่มีพรสวรรค์ในการหยั่งรู้เรื่องราวในอดีตและอนาคตของผู้คน ผู้คนต่างเชื่อว่าพลังเหนือธรรมชาติของเขานั้นมาจากศาสตร์ทางด้านมืดเกี่ยวกับผีในช่วงปลายสมัยโครยอน จีซังกลายเป็นนักทำนายดวงชะตาที่ทรงอิทธิพล ที่มีความสามารถเกี่ยวกับการทำนายทั้งในเรื่องของภูมิศาสตร์ หน้าตาและโชคชะตา เขาเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทำให้โครยอนนั้นล่มสลายและผลักดันให้เกิดยุคสมัยของโซซอน เขาได้ทำการช่วยเหลือ นายพลอีซองคเยให้กลายเป็นพระราชาองค์แรกของโซซอน พร้อมทั้ง อีจองกึนที่มาเป็นคู่แข่งของจีซังและเกิดรื่องราวความรักระหว่างจีซังกับแฮอิน โดยมีบันยาคือรักแรกของจีซัง

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์

พากย์ไทย

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 1

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 2

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 3

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 4

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 5

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 6

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 7

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 8

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 9

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 10

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 11

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 12

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 13

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 14

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 15

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 16

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 17

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 18

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 19

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 20

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 21

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 22

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 23

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 24

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 25(ตอนจบ)

 

The Great Seer ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ซับไทย

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 1

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 2

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 3

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 4

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 5

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 6

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 7

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 8

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 9

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 10

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 11

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 12

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 13

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 14

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 15

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 16

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 17

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 18

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 19

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 20

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 21

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 22

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 23

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 24

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 25

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 26

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 27

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 28

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 29

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 30

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 31

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 32

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 33

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 34

The Great Seer || ตำนานกษัตริย์ พิชิตบัลลังก์ ||대풍수|| ซับไทย EP. 35 ตอนจบ