The-Gifted-S1-P

เรื่องย่อ:THE GIFTED SEASON 1[สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1] สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ฤดูกาลที่ 1 (อังกฤษ: The Gifted Season 1) เป็นละครโทรทัศน์ทริลเลอร์ภาคที่ 1 ในละครชุด สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ซึ่งมีเค้าโครงเรื่องมาจากหนังสือการ์ตูนของมาร์เวลคอมมิกส์ เรื่อง เอ็กซ์เมน ออกอากาศทางช่อง Fox ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2016 เป็นตอนแรก ส่วนในไทยจะออกอากาศทางช่อง โมโน 29

ตอนที่ ซีรี่ย์ฝรั่ง THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1
1 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 1
2 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 2
3 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 3
4 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 4
5 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 5
6 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 6
7 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 7
8 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 8
9 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 9
10 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 10
11 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 11
12 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 12
13 THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1]:ตอนที่ 13 [จบซีซั่น 1]


ซีรี่ย์ฝรั่ง THE GIFTED [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์]
THE GIFTED SEASON 1 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 1 [พากย์ไทย]
THE GIFTED SEASON 2 [สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ ปี 2 [ซับไทย]