The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop
นักแสดง :
Hyun Woo , Jo Yoon-hee , Lee Dong-gun , Lee Se-young
เนื้อเรื่องย่อ :
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop เรื่องราวของชายหนุ่มสี่คนที่มีภูมิหลังและเรื่องราวที่ต่างกันที่ต้องมารวมตัวกันที่ร้านตัดสูทวอลกเยซูเพื่อไล่ตามความฝันและความหลงใหลในการตัดเสื้อสูท พวกเขาแสดงถึงความรักและการเติบโตผ่านอุปสรรคและปัญหาที่ต้องเผชิญ

ซีรีส์เกาหลี The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop(ซับไทย)
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 54
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 53
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 52
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 51
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 50
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 49
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 48
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 47
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 46
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 45
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 44
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 43
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 42
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 41
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 40
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 39
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 38
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 37
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 36
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 35
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 34
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 33
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 32
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 31
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 30
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 29
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 28
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 27
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 26
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 25
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 24
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 23
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 22
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 21
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 20
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 19
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 18
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 17
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 16
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 15
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 14
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 13
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 12
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 11
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 10
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 9
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 8
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 7
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 6
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 5
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 4
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 3
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 2
The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop:ตอนที่ 1