The-Eleventh-Son-V

Detail:จอมโจรเจ้าเสน่ห์ (The Eleventh Son) เข็มทองสกุลเสิ่นซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือทั่วทั้งยุทธภพได้ส่งเทียบเชิญถึงบรรดาวีรบุรุษในใต้หล้า เข้าร่วมงานประลองยุทธเลือกคู่ให้แก่คุณหนูสกุลเสิ่น เสิ่นปี้จินหญิงงามอันดับหนึ่งในปฐพี โดยมีสินสมสรสเป็น ดาบล่ากวาง ซึ่งหายสาบสูญไปเป็นเวลาช้านาน ฟงซื่อเหนียงบีบบังคับเซียวสืออี้หลางซึ่งเป็นหัวขโมยอันดับหนึ่งของยุทธภพร่วมมือกันขโมยดาบ นึกไม่ถึงว่าที่ขโมยมาได้กลับเป็นของปลอม ทั้งยังจับตัวเสิ่นปี้จินเป็นตัวประกันไว้อีกด้วย เพื่อล้างคมลทินให้กับตัวเอง เซียวสืออี้หลางจึงออกเดินทางตามหาเสิ่นปี้จิน จอมโจรเจ้าเสน่ห์ (The Eleventh Son)

ตอนที่ The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์) [พากย์ไทย] (38ตอนจบ)
1 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 1
2 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 2
3 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 3
4 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 4
5 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 5
6 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 6
7 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 7
8 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 8
9 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 9
10 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 10
11 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 11
12 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 12
13 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 13
14 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 14
15 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 15
16 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 16
17 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 17
18 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 18
19 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 19
20 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 20
21 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 21
22 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 22
23 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 23
24 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 24
25 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 25
26 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 26
27 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 27
28 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 28
29 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 29
30 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 30
31 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 31
32 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 32
33 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 33
34 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 34
35 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 35
36 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 36
37 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 37
38 The Eleventh Son (จอมโจรเจ้าเสน่ห์):ตอนที่ 38 [ตอนจบ]