The-Duoz

The Duo คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน [พากย์ไทย]เด็กทารกสองคนที่ถูกสลับกันที่โรงพยาบาล ทำให้สวรรค์เล่นตลกใส่เมื่อ ชุนดอง เด็กน้อยที่แท้จริงมีฐาณะรวยกลับต้องใช้ชีวิตแบบยากจน และ กวี ดอง ที่จริงแล้วยากจนกลับได้ถูกเลี้ยงดูด้วยครอบครัวที่มีฐานะดี โดยทั้งสองคนต้องหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะบังเอิญหลงรักผู้หญิงคนเดียว กัน ดอง เนียว

ตอนที่ The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]
1 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่1
2 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่2
3 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่3
4 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่4
5 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่5
6 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่6
7 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่7
8 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่8
9 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่9
10 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่10
11 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่11
12 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่12
13 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่13
14 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่14
15 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่15
16 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่16
17 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่17
18 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่18
19 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่19
20 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่20
21 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่21
22 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่22
23 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่23
24 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่24
25 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่25
26 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่26
27 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่27
28 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่28
29 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่29
30 The Duo (คู่ฟัดสะบัดแผ่นดิน)[พากย์ไทย]:ตอนที่30 (ตอนจบ)