The-Classic-Of-Mountains-And-Seas-P

เรื่อย่อ:The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร) เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์วิเศษ 4 อย่างที่มาจากสมัยผานกู่สร้างโลก กับการออกตามหา 1 ในสัตว์วิเศษ ซึ่งก็คือหงส์ไฟ เพราะมีตำนานเล่าว่าใครได้ครอบครองก็จะได้ครอบครองสัตว์วิเศษเเละเเผ่นดินทั้งปวง ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านศักดิ์ศิทธิ์ นางเอกถูกเก็บมาเลี้ยง พ่อบุญธรรมรู้ว่านางเอกน่าจะเป็นหงส์ไฟ ไปๆมา ในหมู่บ้านนี้ก็มีสัตว์วิเศษสองตัวคือ นางเอกซึ่งเป็นหงส์ไฟ กับลูกสาวเเท้ๆของครอบครัวที่เก็บนางเอกมาเลี้ยงเป็นมังกรเขียว พบกับเรื่องราวการผจญภัยแนวแฟนตาซีสุดระทึก พร้อมด้วยเอฟเฟกต์ตระการตาได้ใน The Classic of Mountains and Seas

ตอนที่ The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร)
1 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 1
2 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 2
3 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 3
4 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 4
5 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 5
6 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 6
7 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 7
8 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 8
9 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 9
10 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 10
11 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 11
12 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 12
13 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 13
14 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 14
15 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 15
16 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 16
17 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 17
18 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 18
19 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 19
20 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 20
21 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 21
22 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 22
23 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 23
24 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 24
25 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 25
26 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 26
27 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 27
28 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 28
29 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 29
30 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 30
31 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 31
32 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 32
33 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 33
34 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 34
35 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 35
36 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 36
37 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 37
38 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 38
39 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 39
40 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 40
41 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 41
42 The Classic Of Mountains And Seas (ตํานานอภินิหารหงส์เหนือมังกร):ตอนที่ 42 [ตอนจบ]