SUITS Seasonz 2

หลังจากได้สัมภาษณ์ mike โดยบังเอิญ harvey ประทับใจในความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ในข้อกฏหมาย และความกระหายในการเป็นทนายความของ mike harvey จึงตัดสินใจจ้าง mike เป็นผู้ช่วยโดยมองข้ามข้อเท็จจริงว่า mike ไม่ได้เรียนจบกฏหมาย

SUITS Season 2 สูทคู่หูทนายป่วน 2 พากย์ไทย (On Air Now)

SUITS Season 2 EP.1สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 1

SUITS Season 2 EP.2สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 2

SUITS Season 2 EP.3สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 3

SUITS Season 2 EP.4สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 4

SUITS Season 2 EP.5สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 5

SUITS Season 2 EP.6สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 6

SUITS Season 2 EP.7สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 7

SUITS Season 2 EP.8สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 8

SUITS Season 2 EP.9สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 9

SUITS Season 2 EP.10สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 10

SUITS Season 2 EP.11สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 11

SUITS Season 2 EP.12สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 12

SUITS Season 2 EP.13สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 13

SUITS Season 2 EP.14สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 14

SUITS Season 2 EP.15สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 15

SUITS Season 2 EP.16สูทคู่หูทนายป่วน ปี2 : ตอนที่ 16