Spartacus Seasons 3

เรื่องย่อ:Spartacus War of the Damned (สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ)เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณช่วงปี พ.ศ.423-473 หรือเทียบเท่า 120-70 ปีก่อนคริสตกาล) Spartacus เป็นชื่อของทาสชาวเธรส (Thrace) สปาร์ทาคัสถูกพรากมาจากบ้านเกิดเมืองนอน และหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของเขา ในขณะที่เส้นทางชีวิตของเขา เข้าสู่ความรุนแรงและโลกที่โหดร้าย เขาถูกขายให้เป็นนักต่อสู้ (กลาดิเอเตอร์) อยู่ในอาณาจักรโรมันโบราณ ที่เมืองคาร์ปัวน์ เมื่อ 73 ปีก่อนคริสตกาล และรวบรวมทาสชนชาติต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก เขาก็ได้ตระหนักว่าการต่อสู้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องต่อสู้กันในสนามประลอง เขาเป็นผู้นำการลุกฮือของทาส และเขาจะต้องลุกขึ้นมาก่อกบฏ พร้อมกับบรรดาพี่น้องและพยายามเอาชีวิตให้รอด
เรื่องราวของสปาร์ทาคัสเต็มไปด้วยการหลั่งเลือด ความรุนแรงและทางเพศ เรื่องราวของประวัติศาสตร์นักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซีรีย์เรื่องนี้มีเนื้อหารุนแรงและใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม อายุต่ำกว่า 18 ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ และโปรดใช้วิจารณญานในการชม

ตอนที่ Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ)
1 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 1
2 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 2
3 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 3
4 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 4
5 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 5
6 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 6
7 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 7
8 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 8
9 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 9
10 Spartacus War of the Damned(สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ):ตอนที่ 10 [ตอนจบ]


Spartacus:Blood and Sand Season 1 สปาตาคัส ขุนศึกชาติทมิฬ
Spartacus:Vengeance Season 2 สปาตาคัส มหากาพย์ขุนศึกชำระแค้น
Spartacus:War of the Damned Season 3 สปาตาคัส มหาศึกสงครามล้างแดนดิบ
Spartacus:Gods of the Arena สปาร์ทาคัส ปฐมบทแห่งขุนศึก