Six-Flying-Dragons-Ratingz

Six Flying Dragons ซีรีส์เรื่องใหม่จากช่อง SBS ละครย้อยยุคที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยาน และความสำเร็จของคน 6 คนที่รายล้อมอยู่กับ เจ้าชาย ลีแบงวอน (Yoo Ah In) ละครเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางอุดมการณ์และการเมืองระหว่างเจ้าชายลีแบงจุงวอน และ จอน โด (Kim Myung Min) ซึ่งเป็นคนของกษัตริย์ แท โจ (Chun Ho Jin) เพื่อสร้างประเทศโชซอน เรื่องราวที่สร้างจากประวัติศาสตร์ของเกาหลี เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่ง

ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 1
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 2
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 3
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 4
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 5
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 6
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 7
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 8
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 9
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 10
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 11
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 12
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 13
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 14
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 15
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 16
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 17
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 18
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 19
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 20
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 21
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 22
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 23
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 24
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 25
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 26
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 27
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 28
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 29
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 30
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 31
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 32
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 33
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 34
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 35
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 36
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 37
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 38
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 39
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 40
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 41
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 42
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 43
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 44
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 45
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 46
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 47
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 48
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 49
ซีรี่ย์เกาหลี Six Flying Dragons ซับไทย ตอนที่ 50 ตอนจบ