Shine-or-Be-Mad-IV

Detail :Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว) วังโซองค์ชายแห่งราชวงค์โครยอ ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับโชคชะตาต้องคำสาป เมื่อวันที่เขาเกิด ดาวพากุน ส่องสว่างเต็มท้องฟ้า คำทำนายโบราณกล่าวไว้ว่า หาก ดาวพากุน ดาวแห่งสงคราม ส่องสว่างเต็มตาเมื่อใด นั่นคือ องค์ชายผู้ต้องคำสาปแห่งโครยอได้ถือกำเนิดขึ้น พร้อมดวงชะตาอันแสนน่ากลัว ราชสำนักต้องลุกเป็นไฟ ผู้คนล้มตายมากมาย เกิดเหตุนองเลือดไปทั่วแผ่นดิน องค์ชายวังโซถูกเนรเทศออกจากวังตั้งแต่วัยเด็กให้ไปใช้ชีวิตอยู่บนเขา กึมกัง จนกระทั่งเมื่อโตขึ้น พระราชาแทโจได้เรียกตัววังโซกลับวังเพื่อเตรียมพร้อมการขึ้นครองราชย์ โชคชะตาฟ้าลิขิตที่เขาต้องครองคู่กับหญิงผู้ซึ่งเกิดมาพร้อมกับแสงสว่างเพื่อแก้คำสาป หญิงสาวที่จุติมาจากดาว จาบี เป็นผู้นำทางและเสริมโชคให้วังโซได้ครองบัลลังก์ แต่กลับมีหญิงสาวที่จุติมาถึง 2 คน นั่นคือซินยูนทายาทองค์สุดท้ายแห่งแคว้น พัลแฮ และ อีกหนึ่งคือองค์หญิงโยวอนลูกพี่ลูกน้องต่างมารดาขององค์ชายวังโซ ใครคือคนที่โชคชะตาลิขิตให้ครองคู่กันระหว่างสองหญิงหนึ่งชาย รวมถึงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังก์ของพี่น้องร่วมสายเลือดอย่างองค์ชายวังอุค ผู้ซึ่งทะนงตนและต้องการเป็นใหญ่เหนือใครๆ วังโซจะต้องรับมือกับเรื่องราวมากมายทั้งความรักและการสู้รบ ทั้งหมดจะจบลงเช่นใด ติดตามชมได้ใน Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว) Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว

ตอนที่ Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว)[พากย์ไทย]
1 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 1
2 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 2
3 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 3
4 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 4
5 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 5
6 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 6
7 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 7
8 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 8
9 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 9
10 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 10
11 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 11
12 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 12
13 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 13
14 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 14
15 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 15
16 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 16
17 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 17
18 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 18
19 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 19
20 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 20
21 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 21
22 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 22
23 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 23
24 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 24
25 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 25
26 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 26
27 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 27
28 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 28
29 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 29
30 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 30
31 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 31
32 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 32
33 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 33
34 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 34
35 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 35
36 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 36
37 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 37
38 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 38
39 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 39
40 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 40
41 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 41
42 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 42
43 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 43
44 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 44
45 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 45
46 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 46
47 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 47
48 Shine or Be Mad (คำสาปรักลิขิตดวงดาว):ตอนที่ 48 [ตอนจบ]