Secret-Doorz

รายละเอียด : โศกนาฏกรรมอันร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีซึ่งเป็นเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพระเจ้า Yeong Jo และองค์รัชทายาทผู้เป็นพระโอรส องค์ชาย Yi Sun หรือ Sado ผู้เป็นพระราชบิดาขององค์ชาย Yi San พระเจ้ายองโจทรงเป็นผู้ที่แสวงหาพระราชอำนาจที่แข่งแกร่ง ในขณะที่องค์รัชทายาทเรียกร้องในความทัดเทียมกันของทุกคน เมื่อองค์ชายรัชทายาทซาโด หรือ อีซอน ผู้นิยมการปฏิรูปขัดแย้งกับพระราชบิดา จึงตกเป็นเหยื่อในเกมการเมืองของเหล่าขุนนางที่ต้องการอยู่ในอำนาจ

ตอนที่ Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง)[พากย์ไทย]:ตอนที่1
1 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 1
2 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 2
3 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 3
4 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 4
5 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 5
6 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 6
7 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 7
8 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 8
9 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 9
10 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 10
11 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 11
12 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 12
13 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 13
14 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 14
15 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 15
16 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 16
17 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 17
18 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 18
19 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 19
20 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 20
21 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 21
22 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 22
23 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 23
24 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 24
25 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 25
26 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 26
27 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 27
28 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 28
29 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 29
30 Secret Door (บัลลังก์เลือดแห่งวังหลวง) ตอนที่ 30 (ตอนจบ)