schoolz 2013

โรงเรียนหัวใจใส (ฮันกึล: 학교 2013, ฮักกโย อีชอนชิบซัม) เป็นละครโทรทัศน์แนวดราม่า สะท้อนเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตในวัยรุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครองที่น่าประทับใจ เขียนโดยโก จองวอน และ อี ฮยอนจู กำกับโดยอี มินฮง และ อี อึงบก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ KBS2 ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 21.55 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 รวมความยาว 16 ตอน ส่วนในประเทศไทยได้มีการซื้อลิขสิทธิ์โดยบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ออกอากาศทางเวิร์คพอยท์ทีวี ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 21.30 น.[1] เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

School 2013 ไฮสคูล 2013 โรงเรียนหัวใจใส พากย์ไทย

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 1

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 2

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 3

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 4

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 5

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 6

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 7

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 8

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 9

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 10

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 11

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 12

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 13

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 14

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 15

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 16

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 17

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 18

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 19

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 20

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 21

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 22

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 23

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 24ตอนจบ

School 2013 ไฮสคูล 2013 โรงเรียนหัวใจใส พากย์ไทย[พิเศษ]

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 1

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 2

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 3

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 4

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 5

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 6

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 7

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 8

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 9

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 10

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 11

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 12

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 13

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 14

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 15

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 16

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 17

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 18

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 19

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 20

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 21

School 2013 ไฮสคูล 2013 [พากย์ไทย] : ตอนที่ 22ตอนจบ