SamKokz

Detail :สามก๊ก (Sam Kok) เมืองหลวงฉางอัน ตั๋งโต๊ะเข้าเมืองหลวงสร้างความหายนะครั้งยิ่งใหญ่ กุมอำนาจในราชสำนัก เสพสุขแสวงหาความสำราญ สังหารผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก สร้างความเคียดแค้นไปทั่วทั้งแผ่นดิน ลิโป้ขุนศึกที่มีความสามารถเก่งกล้าถูกตั๋งโต๊ะรับไว้เป็นลูกบุญธรรม ทำให้ตั๋งโต๊ะมีอำนาจล้นฟ้ามากยิ่งขึ้น เพื่อขจัดภัยพิบัติให้ชาติบ้านเมือง โจโฉจงใจประจบสอพลอตั๋งโต๊ะจนเป็นที่ไว้วางใจ เพื่อหาโอกาสสังหารตั๋งโต๊ะ แต่กลับล้มเหลว การหลบหนีออกจากเมืองหลวงของโจโฉได้ร่ำร้องให้อ้วนเสี้ยว เล่าปี่ ซุนเกี๋ยนและบรรดาอ๋องสิบแปดหัวเมืองทั่วแผ่นดินผูกพันธมิตรต่อกรกับตั๋งโต๊ะ หลังจากที่ต้องเผชิญกับการศึกอย่างรุนแรงหลายครั้ง ตั๋งโต๊ะจับกุมตัวฮ่องเต้ย้ายเมืองหลบหนี เผาเมืองหลวงพังพินาศย่อยยับ ในเวลาเดียวกัน กองทัพพันธมิตรสิบแปดอ๋องโดยมีซุนเกี๋ยนแห่งกังตั๋งเป็นผู้นำได้นำกองทัพยึดครองเมืองหลวงได้เป็นคนแรก ทั้งยังได้ตราแผ่นดินซึ่งแสดงถึงพระราชอำนาจของฮ่องเต้มาครอบครองอีกด้วยโดยได้นำตราแผ่นดินเก็บซ่อนเอาไว้ ทว่ากลับกลายเป็นการนำหายนะมาสู่ตนเอง บรรดาอ๋องทั้งหลายต่างพากันช่วงชิงตราแผ่นดินมาครอบครอง ทำให้กองทัพพันธมิตรสิบแปดอ๋องแตกแยกกัน นับแต่นั้นเป็นต้นมาบรรดาอ๋องทั้งหลายต่างก็พากันตั้งตนเป็นใหญ่ทำสงครามห้ำหั่นกันเอง สามก๊ก (Sam Kok)

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 48
49 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 49
50 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 50
51 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 51
52 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 52
53 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 53
54 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 54
55 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 55
56 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 56
57 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 57
58 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 58
59 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 59
60 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 60
61 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 61
62 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 62
63 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 63
64 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 64
65 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 65
66 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 66
67 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 67
68 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 68
69 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 69
70 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 70
71 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 71
72 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 72
73 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 73
74 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 74
75 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 75
76 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 76
77 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 77
78 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 78
79 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 79
80 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 80
81 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 81
82 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 82
83 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 83
84 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 84
85 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 85
86 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 86
87 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 87
88 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 88
89 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 89
90 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 90
91 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 91
92 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 92
93 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 93
94 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 94
95 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 95
96 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 96
97 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 97
98 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 98
99 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 99
100 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 100
101 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 101
102 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 102
103 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 103
104 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 104
105 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 105
106 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 106
107 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 107
108 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 108
109 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 109
110 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 110
111 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 111
112 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 112
113 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 113
114 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 114
115 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 115
116 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 116
117 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 117
118 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 118
119 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 119
120 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 120
121 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 121
122 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 122
123 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 123
124 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 124
125 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 125
126 ซีรี่ย์จีน Three Kingdoms (สามก๊ก2010):ตอนที่ 126 [ตอนจบ]