master-of-the-mask-P

เรื่องย่อ :Ruler: Master of the Mask เป็นซีรีย์อีกหนึงเรื่องที่หลายคนติดตาม เพราะได้คู่พระนางมากความสามารถมาแสดงด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องเรื่องระหวางความรักและความแค้น ของลูกสาวนายทหาร “กาอึน” ที่มีความฉลาดหลักแหลม สติปัญญาเป็นเลิศ และรักความยุติธรรม ซึ่งเธอต้องการที่จะแก้แค้นองค์รัชทายาทลีซัน ผู้ที่ทำเพื่อประชาชนและต้องต่อสู้รับมือกับองค์กรลับหรือพวกกบฎ แต่สุดท้าย”กาอึน” กลับตกหลุมรักองค์รัชทายาท แล้วเรื่องราวความรักของเธอจะลงเอยอย่างไร

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask[ซับไทย](มี40ตอนจบ)
1-2 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.1-2
3-4 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.3-4
5-6 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.5-6
7-8 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.7-8
9-10 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.9-10
11-12 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.11-12
13-14 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.13-14
15-16 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.15-16
17-18 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.17-18
19-20 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.19-20
21-22 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.21-22
23-24 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.23-24
25-26 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.25-26
27-28 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.27-28
29-30 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.29-30
31-32 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.31-32
33-34 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.33-34
35-36 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.35-36
37-38 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.37-38
39-40 ซีรี่ย์เกาหลี Ruler:Master of the Mask:Ep.39-40 [ตอนจบ]