RaziaSaltan-P
นักแสดง :
ปันกุรี อวัสที , โรหิต ปุโรหิต, ซอรับห์ ปันเดย์
Detail :
Razia Saltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน) ช่วงปี ค.ศ. 1200 อินเดียตกอยู่ใต้การปกครองของ สุลต่านมุสลิม อิลตุตมิช แห่งราชวงศ์มัมลุก พระองค์ทรงมีพระราชธิดาองค์หนึ่งนามว่า ราเซีย ผู้มีความสามารถจอมนางเหนือแผ่นดินทางการทหาร การต่อสู้เป็นเลิศ อีกทั้งยังมีปัญญาและไหวพริบอันชาญฉลาด จนทำให้เจ้าหญิงราเซียถูกเลือกเป็นผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์ ส่งผลให้พระนางชาห์ เดอร์ตัน พระราชินีผู้เป็นแม่เลี้ยงของเจ้าหญิงไม่พอพระทัย เพราะต้องการให้เจ้าชายฟิรุซพระโอรสของตนขึ้นครองราชย์แทน จึงทำให้พระราชวังลุกเป็นไฟ กลายเป็นศึกแห่งสายเลือดประกอบกับเรื่องราวความรักระหว่าง เจ้าหญิงราเซีย กับ อัลทูเนีย ทาสหนุ่มคนรัก ยังก่อให้เกิดปัญหารักต่างชนชั้น เจ้าหญิงราเซียผู้มีหัวใจแกร่งผู้นี้จึงต้องลุกขึ้นสู้และฝ่าฝันอุปสรรคนานัปการเพื่อพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของอินเดีย ในการก้าวขึ้นมาเป็นสุลต่านหญิงองค์แรกและองค์สุดท้ายของประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก ออกอากาศทุกวัน เสาร์-ทาทิตย์ เวลา 20:15 – 22:15 ทางช่อง brighttv

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน)
1 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 1
2 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 2
3 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 3
4 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 4
5 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 5
6 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 6
7 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 7
8 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 8
9 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 9
10 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 10
11 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 11
12 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 12
13 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 13
14 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 14
15 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 15
16 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 16
17 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 17
18 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 18
19 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 19
20 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 20
21 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 21
22 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 22
23 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 23
24 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 24
25 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 25
26 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 26
27 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 27
28 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 28
29 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 29
30 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 30
31 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 31
32 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 32
33 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 33
34 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 34
35 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 35
36 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 36
37 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 37
38 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 38
39 RaziaSaltan(จอมนางเหนือแผ่นดิน):ตอนที่ 39 [ตอนจบ]