Queen-for-Seven-Days-P

Detail :Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี) พบกับเรื่องราวความรักและการต่อสู้ของชินเชกยอง สตรีที่ถูกลากเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและศึกแย่งชิงบัลลังก์ของพี่น้องสายเลือดเดียวกัน จากตำแหน่งสูงสุดในการเป็น พระมเหสีของพระเจ้าจุงจง แห่งราชวงศ์โชซอน กลับกลายเป็นต้องถูกปลดลงจากตำแหน่งและเนรเทศออกนอกวัง หลังได้รับการแต่งตั้งเพียง 7 วัน Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี) ออกอากาศ จันทร์-ศุกร์ Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี) ออกอากาศ เวลา 18.20-19.15 น. Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี) ออกอากาศทางช่อง 3 family

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี)
1 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 1
2 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 2
3 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 3
4 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 4
5 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 5
6 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 6
7 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 7
8 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 8
9 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 9
10 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 10
11 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 11
12 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 12
13 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 13
14 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 14
15 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 15
16 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 16
17 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 17
18 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 18
19 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 19
20 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 20
21 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 21
22 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 22
23 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 23
24 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 24
25 Queen for Seven Days (7 วันบัลลังก์ราชินี):ตอนที่ 25 [ตอนจบ]