Princess-of-Lan-Ling-King
นักแสดง :
จางหานยุ่น เผิงกว้านอิง เฉินอี้ หวังเจี๋ยซี หัวเฉียว หลินเหว่ยเฉิน
เนื้อเรื่องย่อ :
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ตงจิ้น เมื่อเกิดความระส่ำระส่ายขึ้นในราชสำนัก บรรดาอ๋องและขุนนางทั้งหลายตั้งตนอยากจะเป็นใหญ่ กล่าวขานกันว่าซ้ายถือกระจกชิงหลวน ขวากำกระบี่หลีซางซึ่งเดิมทีเป็นของวิเศษของพรรคมังกร หากใครได้ครอบครองก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ ทำให้การแก่งแย่งชิงสิ่งนี้เกิดขึ้น จนกลายเป็นศึกสงครามที่เข้มข้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จื่อเม่ย ผู้เป็นธิดาเทพพรรคมังกร ก่อนที่เธอจะสิ้นใจได้มองพรรคมังกรให้กับตวนมู่เหลียน ทายาทเพียงคนเดียวให้ดูแล นางได้กำชับตวนมู่เหลียนว่าจะให้สิ่งนี้ตกอยู่ในมือของคนชั่วไม่ได้มิเช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายไปทั่วทุกหย่อมหญ้า หลังจากนั้นตวนมู่เหลียนได้รู้จักกับหลิงอ๋องเกาฉางกงและหยี่เหวินยง ทั้งสามต่างดึงดันกันจนเกิดความรักสามเศร้าขึ้นมา พร้อมกับการแย่งชิงความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อ
Princess of Lan Ling King (ศึกรักลิขิตสวรรค์) ออกอากาศ วันเสาร์ – อาทิตย์
Princess of Lan Ling King (ศึกรักลิขิตสวรรค์) ออกอากาศ เวลา 18.20-21.15 น.
Princess of Lan Ling King (ศึกรักลิขิตสวรรค์) ออกอากาศ ออกอากาศทางช่อง 3 Family

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]
1 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 1
2 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 2
3 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 3
4 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 4
5 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 5
6 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 6
7 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 7
8 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 8
9 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 9
10 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 10
11 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 11
12 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 12
13 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 13
14 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 14
15 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 15
16 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 16
17 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 17
18 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 18
19 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 19
20 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 20
21 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 21
22 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 22
23 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 23
24 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 24
25 Princess of Lan Ling King [ศึกรักลิขิตสวรรค์]:ตอนที่ 25