ดูย้อนหลัง พิฆเนศ มหาเทพไอยรา

ดูย้อนหลัง พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara)

เรื่องย่อ:ดูย้อนหลัง พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara) ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ข่อง8เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระองค์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara) ออกอากาศ เวลา 19.50 -21.20 น. พิฆเนศมหาเทพไอยรา(Phikkhanet Mahathep Aiyara)

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara)
1 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 1
2 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 2
3 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 3
4 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 4
5 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 5
6 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 6
7 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 7
8 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 8
9 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 9
10 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 10
11 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 11
12 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 12
13 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 13
14 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 14
15 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 15
16 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 16
17 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 17
18 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 18
19 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 19
20 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 20
21 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 21
22 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 22
23 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 23
24 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 24
25 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 25
26 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 26
27 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 27
28 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 28
29 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 29
30 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 30
31 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 31
32 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 32
33 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 33
34 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 34
35 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 35
36 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 36
37 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 37
38 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 38
39 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 39
40 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 40
41 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 41
42 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 42
43 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 43
44 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 44
45 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 45
46 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 46
47 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 47
48 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 48
49 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 49
50 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 50
51 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 51
52 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 52
53 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 53
54 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 54
55 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 55
56 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 56
57 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 57
58 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 58
59 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 59
60 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 60
61 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 61
62 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 62
63 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 63
64 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 64
65 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 65
66 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 66
67 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 67
68 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 68
69 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 69
70 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 70
71 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 71
72 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 72
73 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 73
74 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 74
75 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 75
76 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 76
77 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 77
78 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 78
79 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 79
80 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 80
81 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 81
82 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 82
83 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 83
84 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 84
85 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 85
86 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 86
87 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 87
88 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 88
89 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 89
90 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 90
91 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 91
92 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 92
93 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 93
94 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 94
95 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 95
96 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 96
97 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 97
98 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 98
99 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 99
100 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 100
101 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara):ตอนที่ 101

iSeries Online