Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก)

นักแสดง :Zhao Liying, Jin Han, Cao Xiwen, Yu Haoming
เนื้อเรื่องย่อ :หลินเฉียนเคยคิดว่าผู้ชายที่เธอต้องการนั้นต้องดูดีและเก่งกาจเป็นผู้นำในวงการธุรกิจ แค่พลิกฝ่ามือก็เรียกเมฆเรียกฝนได้ตามต้องการ เป็นคนที่ทำให้เธอมองเขาได้ด้วยความชื่นชม และไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ แต่เมื่อเธอได้เจอผู้ชายที่ตรงกับอุดมคติของเธอ เธอกลับได้เห็นอีกด้านของเขา ทั้งความนิ่งเฉย ความสงบเงียบ ความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ของเขา ทำให้เธอชื่นชมเขามาก ถึงขั้นที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขา ยืนเคียงข้างเขาในโลกธุรกิจที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยการนองเลือด เธอไม่คิดถึงชีวิตของตัวเอง หรือคิดถึงอนาคตที่จะมาถึง

ซีรีส์จีน Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก)
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 50
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 49
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 48
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 47
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 46
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 45
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 44
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 43
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 42
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 41
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 40
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 39
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 38
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 37
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 36
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 35
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 34
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 33
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 32
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 31
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 30
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 29
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 28
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 27
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 26
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 25
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 24
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 23
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 22
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 21
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 20
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 19
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 18
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 17
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 16
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 15
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 14
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 13
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 12
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 11
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 10
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 9
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 8
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 7
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 6
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 5
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 4
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 3
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 2
Our Glamorous Time (ห้วงเวลาแห่งรัก):ตอนที่ 1