Oneˈs-Destined-Love-M

เรื่องย่อ:Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง)(Rapture and found)” นำเสนอเรื่องราวของพี่น้องสามสาวที่พลัดพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็กหลังพ่อแม่ถูกโจรปล้นฆ่า ด้วยความที่สามพี่น้องต่างถูกคนรับไปเลี้ยงดูจึงทำให้แต่ละคนมีบุคลิกและความสามารถแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง “เหลยจี๋ตี้” เป็นเด็กสาวแก่นแก้ว ถูกจับแต่งตัวเป็นชายตั้งแต่เด็ก แลดูเจ้าเล่ห์แต่จริงใจ และใจกล้าบ้าบิ่น “อวิ๋นเยียน” เป็นคุณหนูผู้เพียบพร้อมและมีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ส่วน “ฉู่เย่ว” เป็นหญิงสาวที่มีวรยุทธล้ำเลิศ แม้ภายนอกเหมือนคนเย็นชาแต่ความจริงแล้วเป็นคนจิตใจดี

ตอนที่ Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง) [พากย์ไทย]
1 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 1
2 งดออกอากาศ
3 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 3
4 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 4
5 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 5
6 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 6
7 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 7
8 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 8
9 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 9
10 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 10
11 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 11
12 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 12
13 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 13
14 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 14
15 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 15
16 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 16
17 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 17
18 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 18
19 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 19
20 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 20
21 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 21
22 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 22
23 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 23
24 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 24
25 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 25
26 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 26
27 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 27
28 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 28
29 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 29
30 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 30
31 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 31
32 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 32
33 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 33
34 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 34
35 Oneˈs Destined Love (ลิขิตหัวใจยัยตัวยุ่ง):ตอนที่ 35