Oh-My-General-P

เรื่องย่อ:Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง) เรื่องราวในช่วงราชวงค์ซ่ง เมื่อหญิงสาวปลอมตัวเป็นผู้ชายและกลายเป็นแม่ทัพที่น่าเกรงขามและกล้าหาญในการต่อสู้ หลังจากจักรพรรดิรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิง จึงมีพระราชทานให้สมรสกับหลานชายซึ่งมีบุคลิกที่ตรงข้ามกับเธอทุกอย่าง ทั้งอ่อนแอ ไม่เอาไหน และมีรูปโฉมงดงามอีกด้วย เอาไงล่ะทีนี้สามีก็ไม่ชอบ แม่ยายก็ไม่ชอบ แม่ทัพหญิงจะมีวิธีใดที่จะจัดการสามี หรือสามีของนางจะมีวิธีใดเพื่อสยบนางได้ Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง) ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.20 – 20.00 น. ทางช่อง Gmm25

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง)[พากย์ไทย]
1 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 1
2 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 2
3 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 3
4 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 4
5 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 5
6 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 6
7 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 7
8 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 8
9 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 9
10 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 10
11 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 11
12 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 12
13 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 13
14 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 14
15 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 15
16 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 16
17 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 17
18 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 18
19 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 19
20 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 20
21 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 21
22 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 22
23 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 23
24 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 24
25 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 25
26 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 26
27 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 27
28 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 28
29 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 29
30 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 30
31 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 31
32 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 32
33 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 33
34 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 34
35 Oh My General (แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง):ตอนที่ 35
36
37
38
39
40