แหกคุกทะลุมิติ Nowhere Man พากย์ไทย

แหกคุกทะลุมิติ Nowhere Man พากย์ไทย

เรื่องย่อ ซีรี่ย์จีน แหกคุกทะลุมิติ Nowhere Man พากย์ไทย Season1 เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอันธพาลผู้บ้าบิ่นเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับแผนการชั่วร้ายที่เกิดห่างกัน 10 ปี จนทำให้ผู้ต้องหาพยายามหาทางแหกคุกเพื่อปกป้องคนรักและเรื่องราวจะเผ็ดมันแค่ไหนนั้นต้องเข้ามาชมกันในNowhere Man (2019)

นักแสดง อลิสซา เจีย , มาวิส ฟาน , โจเซฟ แชง , หวังปัวเจี๋ย , เจเรไมอาห์ จาง
< ้3>Nowhere Man (노래)
〈Nowhere Man〉(노웨어 맨)은 1965년 12월 비틀즈의 여섯 번째 정규 음반 《Rubber Soul》에 수록되어 발표된 곡이다.[2] 존 레논에 의해 씌여졌지만, 레논-매카트니의 명의로 크레디트 되었다.비틀즈의 곡 중 처음으로 연애, 혹은 사랑과 관련된 주제를 다루고 있지 않다는 점에서, 이 곡은 레논의 철학적 작곡 의향의 기록적 사례로 평가된다.[3] 현대인의 삶에서 “Nowhere Man”(어디에도 없는 사람)은 “보통 사람”이다. 동시대에 밥 딜런이나 킹크스 등의 가수들도 공허한 현대인에 관한 비슷한 곡을 다루긴 했지만, 〈Nowhere Man〉과의 구별되는 특징은 비틀즈가 그들의 주제에 대해 보여준 공감과 동정이었다.
< ้3>배경 및 작곡
레논은 《Rubber Soul》에 수록될 곡을 제작하기 위해 고통스런 시간을 보내고 있던 어느 날 갑자기 이 곡이 찾아왔다고 말했다. 레논은 1980년 《플레이보이》와의 인터뷰에서 이렇게 말했다: “저는 의미가 있고 훌륭한 곡을 쓰기 위해 아침부터 5시간 동안 노력했지만, 결국 포기하고 드러누웠습니다. 그러다 문득 〈Nowhere Man〉이 떠오른 겁니다. 노래의 제목과 음악, 그 망할 것 전부가 그저 드러누웠더니 떠올랐던 거예요.”[4]당시 레논은 자신의 의지와는 상관없이 매니저 브라이언 엡스타인에 의해 비틀즈라는 이름의 상품으로 아름답게 포장되어 팔려다니고 있는 듯한 자신의 삶에 대해 끊임없는 회의를 품고 있었고, 한편으로는 신시아 파웰과의 무의미한 결혼생활에 대한 권태감에 빠져 있었다. 그의 유일한 위안거리는 LSD를 통해 새로운 정신 세계를 체험하는 것이 전부였다. 그는 예전처럼 비틀즈 멤버들과 잘 어울리지도 않은 채 웨이브리지에 있는 저택에 틀어박혀 점점 자신만의 세계로 빠져들었다. 〈Nowhere Man〉의 주인공은 다름 아닌 레논, 자신이었다. 그렇게 ‘자신이 아무 데도 갈 곳 없이 어딘 지 알 수 없는 곳에 주저 앉아 있는 존재와 같다’고 생각하던 레논에게 〈Nowhere Man〉이 자연스럽게 찾아온 것이다.매카트니는 1984년 《플레이보이》와의 인터뷰에서 이렇게 말했다: “그 곡은 레논이 하룻밤 외출하고 새벽에 돌아와 쓴 것입니다. 제 생각에 어떤 면에서는, 그가 조금… 어디로 향해 가고 있는지도 모르고 헤매이고 있던 게 아니었을까 생각해요. 저도 그랬다고 말씀드릴 수 있어요. 저는 그가 염려되기 시작했죠.”[5] 또한 매카트니는 1997년 발행된 자신의 자서전 《Paul McCartney: Many Years from Now》에서 이렇게 말했다: “그것은 그 자신이 쓴 아주 자기 비하적인 곡이었습니다. 나중에 그는 나에게 말하지 않은 무언가를 말했고, 자신에 대해 생각하는 이 곡을 썼습니다. 그는 어디에도 가지 않을 것이라고 생각했습니다. 사실 난 그 곡이 그녀의 결혼 생활에 관한 것이라고 생각합니다. 그때 그는 일이 진행되는 방식에 조금 불만스러워했습니다만, 마침내 아주 좋은 곡을 만들었습니다. 그는 제 3의 사람 노래를 만들었지만 ‘그는 너와 나 같은 사람이 아닌가?'(Isn’t he a bit like you and me?)라고 쓸 만큼 똑똑했습니다. ‘나’는 최종적인 단어입니다. 그것은 레논의 최고의 곡 중 하나였습니다.”[6]