นักแสดง :
Liu Hao Ran, Tong Li Ya, Huang Xiao Ming, Zhang Huiwen
เนื้อเรื่องย่อ :
Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2) สายลมพัด ณ ฉางหลิน แคว้นต้าเหลียงสงบสุขร่มเย็น ทว่าชายแดนไม่เคยว่างเว้นจากภัยสงคราม กองทัพฉางหลินที่รักษาการณ์ชายแดนเหนือสร้างผลงานการศึกบ่อยครั้ง เนื่องเพราะจักรพรรดิเหลียงพระทัยอ่อนโยนสุขภาพอ่อนแอ บวกกับรัชทายาทยังเยาว์ สวินฮองเฮาและสวินไป๋สุ่ยพี่ชาย เพราะหวั่นเกรงว่าบารมีของฉางหลินอ๋อง (เซียวถิงเซิง คนที่จิ้งหวังรับเป็นบุตรบุญธรรมในตอนจบภาค1) จะยิ่งใหญ่เกินไป จึงถูกผูหยางอิง ชาวเย่ฉินที่ปลอมตัวเข้ามาเป็นสายสอดแนมในราชสำนักต้าเหลียงหลอกใช้ ให้ไปกลั่นแกล้งฉางหลินอ๋องสามพ่อลูก

ตอนที่ ซีรีส์จีน Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2)
1 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 1
2 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 2
3 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 3
4 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 4
5 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 5
6 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 6
7 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 7
8 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 8
9 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 9
10 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 10
11 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 11
12 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 12
13 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 13
14 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 14
15 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 15
16 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 16
17 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 17
18 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 18
19 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 19
20 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 20
21 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 21
22 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 22
23 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 23
24 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 24
25 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 25
26 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 26
27 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 27
28 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 28
29 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 29
30 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 30
31 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 31
32 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 32
33 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 33
34 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 34
35 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 35
36 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 36
37 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 37
38 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 38
39 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 39
40 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 40
41 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 41
42 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 42
43 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 43
44 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 44
45 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 45
46 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 46
47 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 47
48 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 48
49 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 49
50 Nirvana in Fire 2 (หลางหยาป่าง ภาค 2):ตอนที่ 50