Mr.Sunshine
นักแสดง :
Lee Byung-hun, Kim Tae-ri, Yoo Yeon-seok

เนื้อเรื่องย่อ :
Mr. Sunshine บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงชินมิยังโยหรือการเข้ามาของทหารอเมริกันในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เกี่ยวกับเด็กชายชาวเกาหลีที่เกิดในครอบครัวคนรับใช้ที่หนีไปพร้อมกับเรือรบอเมริกัน และกลับมาประเทศบ้านเกิดอีกครั้งในฐานะนายทหารประจำกองทัพเรือสหรัฐฯ แล้วโชคชะตาก็ทำให้เขาตกหลุมรักลูกสาวของตระกูลสูงศักดิ์ และได้เห็นถึงแผนการร้ายในการปกครองประเทศที่ครั้งหนึ่งเขาเคยหนีจากไป

ตอนที่ ซีรีส์เกาหลี Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย)
1 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 1
2 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 2
3 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 3
4 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 4
5 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 5
6 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 6
7 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 7
8 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 8
9 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 9
10 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 10
11 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 11
12 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 12
13 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 13
14 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 14
15 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 15
16 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 16
17 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 17
18 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 18
19 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 19
20 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 20
21 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 21
22 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 22
23 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 23
24 Mr.Sunshine (สุภาพบุรุษตะวันฉาย):ตอนที่ 24