Maidsz

เมื่อคุณหนู In Yeob (Jung Yoo Mi) ผู้สูงศักดิ์กลายมาเป็นทาสเพียงข้ามคืน ส่วนตัวเขา Moo Myung (Oh Ji Ho) ก็มีฐานะที่ไม่ธรรมดา แต่ได้ปลอมตัวเป็นทาส แต่ก็มาตกหลุมรัก In Yeob ความรักของทั้งคู่จะเป็นไงตามกันได้ใน ลิขิตรักนางทาส More than A maidsับซีรีย์เรื่องนี้

ตอนที่ ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids)[พากย์ไทย]20ตอนจบ
1 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์เกาหลี ลิขิตรักนางทาส (More than A maids):ตอนที่ 20 [ตอนจบ]