ตกหลุมรักจันทรา Moonlight Romance ซับไทย

ตกหลุมรักจันทรา Moonlight Romance ซับไทย

เรื่องย่อ ตกหลุมรักจันทรา Moonlight Romance ซับไทย หลี่เยว่ได้รับบาดเจ็บมายังโลกมนุษย์ โดยมีนามแฝงว่าโหยวเทียนเล่อ และมีอาชีพเป็นทนายว่าความการหย่าร้าง เขาค้นหาวิธีดูดพลังต่างๆ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อ ครั้งหนึ่ง เขาได้พบกับฟางตัวหมี่ที่ต้องการจดสิทธิบัตรน้ำหอมฟีโรโมนสรรสร้างความรัก คิดว่าฟีโรโมนที่สร้างความรักได้นั้น ก้าวข้ามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วเร่งให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น โหยวเทียนเล่อที่เดิมทีคอยกำหนดความรักของคนทั้งโลก บังเอิญกำหนดเส้นชะตาแดงกับฟางตัวหมี่และพบว่าตัวหมี่คือคนรักที่ช่วยเขาไว้ ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ใน จำนวน 24 ตอนจบ ออกอากาศปี 2020

Detalles

Título: 月老戀習生 / Yue Lao Lian Xi Sheng
Título en inglés: Moonlight Romance
También conocido como: 墜愛 / Zhui Ai (Falling in Love); 月下 / Yue Xia (Under the Moon)
Género: Drama, Romance, Fantasía
Episodios: 24
Cadena: TVBS, iQiyi Taiwan
Período de emisión: 08-Febrero-2020 al 18-Julio-2020
Horario: Sábados 22:00-23:30

Reparto

Amber An como Fang Duo Mi
Edison Song como You Tian Yue
James Wen como Bai Si Li
Samuel Gu como Shi San Sheng
Patricia Lin (林映唯) como Xiao Yu
Duke Wu como Ding Xian Yang
Helen Cheng (程茉) como Fang Qian Rui
Judy Chou como Jian Weng Weng
Muji Hsu (徐謀俊) como Anan
Fan Rui Jun (范瑞君) como Hong Ruo Mei
Liu Hsiao Yi (劉沛緹) como Ji Yue Zhen
Xia He Xi (夏和熙)
‎Garfield Zhong (鍾政均)

Producción

Productor:
Director: Wang Ming Tai (王明台), Li Kong Wei (李孔尉)
Guionista: Wang Ming Tai (王明台), Xu Yun Qi (許芸齊), Zhu Ying (諸英)
  李月受到陷害来到人间,化名为游天乐,并以离婚律师为业,找寻各种方法吸取能量以维持生命。在一次事件中,遇到了开发爱情费洛蒙香水专利的方多米,认为爱情所产生的费洛蒙是透过科学方法来催化产生的。原先掌管全天下爱情的游天乐,竟意外与方多米牵上红线,并发现多米是当年拯救自己的恩人,然而她也因此错过了一段姻缘。经过几次交手,天乐渐渐爱上了多米,而这神仙与凡人意外牵起的姻缘红线又是否能相知相守?对天乐与多米来说,世界上最遥远的距离,不是我站在你面前你却不知道我爱你,而是我是神仙你是凡人,我们注定不能在一起…
After being framed, Li Yue came to the world, changing her name to You Tianle, and working as a divorce lawyer, she found various ways to absorb energy to sustain her life. In one incident, Fang Duomi, who developed the patent for love pheromone perfumes, believed that the pheromone produced by love was catalyzed by scientific methods. You Tianle, who was in charge of all the love in the world, accidentally took the red line with Fang Duomi, and found that Domi was the benefactor who saved her, but she also missed a marriage. After several fights, Tianle gradually fell in love with Domi, and can this fairy and the mortal accidentally draw the red line of marriage? For Tianle and Domi, the farthest distance in the world is not that I stand in front of you and you do n’t know that I love you, but that I am a fairy and you are mortal, we are destined not to be together …