Martial Universe
นักแสดง :
อู๋จุน,หยางหยาง ,จางเทียนอ้าย

เนื้อเรื่องย่อ :
มหายุทธหยุดพิภพ Martial Universe ซับไทย เรื่องย่อ มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้ หลินเจิ้นเทียนถูกขับไล่ออกจากตระกูลหลิน (หนึ่งในสี่ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแว่นแคว้น) เขาจึงต้องพาลูกและเมีย อพยบ มาสร้างครอบครัวใหม่ในเมื่องที่ห่างไกล แต่ก็ยังมีความวังว่าสักวันหนึ่งทายาทของเขาจะทำให้ชื่อเสียงกลับมาและได้รับการยอมรับจากต้นตระกูลอีกครั้ง

ตอนที่ ซีรีส์จีน Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ)(ซับไทย)
1 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 1
2 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 2
3 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 3
4 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 4
5 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 5
6 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 6
7 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ ):ตอนที่ 7
8 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 8
9 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 9
10 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 10
11 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 11
12 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 12
13 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 13
14 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 14
15 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 15
16 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 16
17 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 17
18 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 18
19 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 19
20 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 20
21 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 21
22 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 22
23 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 23
24 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 24
25 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 25
26 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 26
27 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 27
28 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 28
29 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 29
30 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 30
31 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 31
32 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 32
33 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 33
34 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 34
35 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 35
36 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 36
37 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 37
38 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 38
39 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 39
40 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 40
41 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 41
42 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 42
43 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 43
44 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 44
45 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 45
46 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 46
47 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 47
48 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 48
49 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 49
50 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 50
51 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 51
52 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 52
53 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 53
54 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 54
55 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 55
56 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 56
57 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 57
58 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 58
59 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 59
60 Martial Universe (มหายุทธหยุดพิภพ):ตอนที่ 60