ซีรี่ย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา MahaKali

ซีรี่ยอินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา MahaKali

เรื่องย่อ:

ซีรี่ย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา MahaKali เรื่องราวการเดินทางของปารวตี มเหสีผู้เป็นมนุษย์ของพระมหาเทพศิวะ และการค้นพบพลังของตนในการเป็นร่างศักติแห่งมหากาลี เทพีแห่งสงครามและการทำลายล้าง สัญญาณแห่งการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากปารวตีสู่มหากาลี เมื่อพบเจอกับศัตรูสิ่งชั่วร้าย ความโกรธจะทลายทุกขีดจำกัด ข้ามผ่านความลังเลและความกลัว เปลี่ยนนางให้กลายเป็นพระแม่กาลี ผู้มีผิวกายสีดำ ดุร้าย กล้าหาญ และไม่มีใครห้ามปรามได้

ตอนที่
100 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 100
101 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 101
102 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 102
103 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 103
104 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 104
105 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 105
106 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 106
107 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 107
108 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 108
109 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 109
110 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 110
111 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 111
112 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 112
113 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 113
114 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 114
115 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 115
116 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 116
117 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 117
118 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 118
119 ซีรีย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา:ตอนที่ 119 [ตอนจบ]


ซีรี่ย์อินเดีย มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา (MahaKali)
มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา (MahaKali):ตอนที่ 1-100
มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา (MahaKali):ตอนที่ 101-End