มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย: ตอนที่ 70

มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย: ตอนที่ 70

เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่ง กรุงหัส ตินาปุระ จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีพันธมิตร ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และ ฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สุดแล้ว ฝ่ายปาณฑพก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ มหาภารตะ

ตอนที่ มหาภารตะ (Mahabharat) Season2[พากย์ไทย]: ตอนที่51-100
51 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 51
52 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 52
53 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 53
54 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 54
55 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 55
56 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 56
57 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 57
58 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 58
59 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 59
60 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 60
61 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 61
62 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 62
63 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 63
64 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 64
65 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 65
66 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 66
67 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 67
68 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 68
69 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 69
70 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 70
71 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 71
72 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 72
73 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 73
74 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 74
75 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 75
76 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 76
77 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 77
78 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 78
79 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 79
80 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 80
81 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 81
82 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 82
83 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 83
84 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 84
85 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 85
86 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 86
87 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 87
88 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 88
89 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 89
90 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 90
91 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 91
92 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 92
93 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 93
94 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 94
95 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 95
96 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 96
97 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 97
98 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 98
99 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 99
100 มหาภารตะ (Mahabharat) พากย์ไทย:ตอนที่ 100


มหาภารตะ (Mahabharat) Season1 พากย์ไทย: ตอนที่ 1-50
มหาภารตะ (Mahabharat) Season2 พากย์ไทย: ตอนที่ 51-100
มหาภารตะ (Mahabharat) Season3 พากย์ไทย: ตอนที่ 101-143 (จบ)