Mahakumbh-M

เนื้อเรื่อง:Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ)จากตำนานความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู ถูกถ่ายทอดดัดแปลงเป็นเรื่องราวการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ เรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีนามว่า รุดทร (รุด-ทะ-ระ) ที่เกิดมาพร้อมปานรูปพญาครุฑและพลังพิเศษ ผู้เป็น 1 ใน 7 ตำนานครุฑผู้ปกป้องน้ำอมฤตแห่งความเป็นนิรันดร์ของพญาครุฑและพญานาค ให้ปลอดภัยจากจอมอสูรและโจรผู้ร้ายที่หมายปอง ภาระอันหนักอึ้งที่ได้รับการถ่ายทอดจากทายาทครุฑผู้เป็นพ่อ เค้าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างไร และจะรักษาน้ำอมฤตไว้ได้หรือไม่

ตอนที่ Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ)[พากย์ไทย]
1 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 1
2 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 2
3 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 3
4 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 4
5 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 5
6 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 6
7 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 7
8 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 8
9 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 9
10 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 10
11 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 11
12 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 12
13 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 13
14 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 14
15 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 15
16 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 16
17 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 17
18 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 18
19 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 19
20 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 20
21 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 21
22 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 22
23 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 23
24 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 24
25 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 25
26 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 26
27 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 27
28 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 28
29 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 29
30 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 30
31 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 31
32 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 32
33 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 33
34 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 34
35 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 35
36 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 36
37 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 37
38 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 38
39 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 39
40 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 40
41 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 41
42 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 42
43 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 43
44 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 44
45 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 45
46 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 46
47 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 47
48 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 48
49 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 49
50 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 50
51 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 51
52 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 52
53 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 53
54 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 54
55 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 55
56 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 56
57 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 57
58 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 58
59 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 59
60 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 60
61 Maha Kumbh (มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ):ตอนที่ 61 (ตอนจบ)