ซีรี่ย์จีน เลือดมังกร กู้ชาติ

ซีรี่ย์จีน เลือดมังกร กู้ชาติ Lueat Mangkon Ku Chat

เรื่องย่อ:ซีรี่ย์จีน เลือดมังกร กู้ชาติ Lueat Mangkon Ku Chat ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ได้ที่นี้ ข่อง AMARIN-TV ในเดือน 7 ปี1937 เรื่องย่อ ซีรี่ย์จีน เลือดมังกร กู้ชาติ ดูย้อนหลัง ดูออนไลน์ ข่อง AMARIN-TV ทหารญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาตั้งกองทัพเพื่อทำสงครามกับจีน ชาวจีนจึงต้องรวมใจก่อตั้งกองกำลังเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น โดยภายในเมืองฉางซามี “จางฉีซาน” เป็นผู้นำในการปกครองเมืองนี้ ในเมืองมีภูเขาที่เต็มไปด้วยเหมือง และความลับรวมทั้งสมบัติปริศนามากมายที่ยังไม่มีใครรู้ ดังนั้นจางฉีซานจึงไปขอความช่วยเหลือจาก “เอ้อร์เยว่หง” ผู้เชียวชาญด้านวัตถุโบราณเพื่อมาช่วยกันไขความลับเหล่านี้และใสช่วงนั้นเอง จางฉีซานก็ได้พบกับ “หยินซินเยว่” หญิงสาวที่ผ่าฝันอุปสรรคร่วมกันและรักกันในที่สุด ต่อมาจางฉีซานถูกทหารญี่ปุ่นปุ่นจับไป ซึ่งเมืองฉางซาก็เดือดร้อนอย่างหนักจากสงคราม ภายหลังจากที่จางฉีซางรอดกลับมาและเป็นผู้นำของเก้าตระกูลใหญ่แห่งเทืองนี้มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมกับทหารของรัฐบาล วางกลยุทธต่างๆจนสามารถเอาชนะและขับไล่กองทหารญี่ปุ่นออกไปได้ฉางซาจึงรอดจากอันตรายและกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

ตอนที่
1 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 1
2 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 2
3 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 3
4 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 4
5 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 5
6 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 6
7 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 7
8 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 8
9 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 9
10 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 10
11 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 11
12 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 12
13 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 13
14 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 14
15 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 15
16 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 16
17 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 17
18 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 18
19 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 19
20 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 20
21 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 21
22 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 22
23 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 23
24 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 24
25 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 25
26 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 26
27 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 27
28 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 28
29 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 29
30 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 30
31 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 31
32 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 32
33 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 33
34 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 34
35 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 35
36 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 36
37 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 37
38 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 38
39 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 39
40 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 40
41 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 41
42 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 42
43 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 43
44 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 44
45 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 45
46 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 46
47 เลือดมังกรกู้ ชาติ(Lueat Mangkon Ku Chat):ตอนที่ 47
(ตอนจบ)