Lucky-Tian-Bao-VII

Detail :จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น จูเทียนเป่า เป็นน้องชาย ของ จูเทียนเสียง ลูกชายคนที่ 2 ของอ๋อง เจี่ยนซิน เป็นคนรักสนุก แต่จริงใจ เมื่อหยางลั่วหนาน รู้ว่าจะต้องแต่งงานกับ เทียนเสียง แต่ลั่วหนานชอบเทียนเป่ามากกว่า แต่เทียนเป่าไม่ได้ชอบนาง และคิดจะสละตำแหน่งอ๋องให้กับเทียนเสี่ยงอยู่แล้ว จึงหนีออกจากเมือง เทียนเป่าได้พบกับเมิ่งเสี่ยวเตี่ยโดยบังเอิญ จึงเกิดความรักขึ้น กั๋วซินร่วมมือกับเทียนเสียง สั่งให้ลูกน้องตามจับเทียนเป่า สุดท้ายเทียนเป่าก็โดนจับได้และถูกผลักตกหน้าผา เสี่ยวเตี่ยดูแลเทียนเป่าเป็นอย่างดี ถึงแม้เทียนเป่าจะจำเสี่ยวเตี่ยไม่ได้ แต่ก็ยังรู้สึกรักนางอยู่ดี เทียนเสียงได้ตัดสินใจลงมือฆ่าท่านอ๋องเพื่อต้องการแต่งงานกับลั่วหนาน แต่ลั่วหนานหนีการแต่งงานไปตามหาเทียนเป่า เสี่ยวเตี่ยรู้ความจริงจึงทำทุกวิถีทางให้ลั่วหนานกลับไปแต่งงานกับเทียนเสียง เทียนเป่าเกิดอุบัติเหตุตกหน้าผาและความจำคืนมา ลั่วหนานตัดสินใจบอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าองค์รัชทายาท ทำให้ล้างมลทินคดีของเทียนเป่าได้ เทียนเป่าตัดสินใจไปชันสูตรศพพ่อหาเพื่อหลักฐานเพิ่มเติม เทียนเสียงยอมจำนนต่อหลักฐานจึงยอมรับผิด และรู้สึกผิดอย่างมาก จึงยอมร่วมมือกำจัดเว่ยจงเสียน เทียนเสียงเข้าช่วยเทียนเป่าและตาย ไทเฮากับเว่ยจงเสียนร่วมกันสร้างราชาหุ่นเชิด แต่ฮ่องเต้มีราชโองการให้อ๋องซินสืบราชสมบัติต่อ อ๋องซินแต่งตั้งเทียนเป่าเป็นอ๋องเจี้ยนซิน เว่ยจงเสียนหลบหนีการจับกุมจึงถูกฆ่าตาย และทำให้เทียนเป่าสูญเสียความทรงจำอีกครั้ง เสี่ยวเตี๋ยทำให้เทียนเป่าฟื้น

ตอนที่ Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น)[พากย์ไทย]
1 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 1
2 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 2
3 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 3
4 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 4
5 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 5
6 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 6
7 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 7
8 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 8
9 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 9
10 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 10
11 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 11
12 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 12
13 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 13
14 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 14
15 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 15
16 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 16
17 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 17
18 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 18
19 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 19
20 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 20
21 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 21
22 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 22
23 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 23
24 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 24
25 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 25
26 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 26
27 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 27
28 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 28
29 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 29
30 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 30
31 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 31
32 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 32
33 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 33
34 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 34
35 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 35
36 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 36
37 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 37
38 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 38
39 Lucky Tian Bao (จูเทียนเป่า องค์ชายจอมทะเล้น):ตอนที่ 39