Legendary-Warrior-P

เรื่องย่อ:Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน) ในยุคราชวงค์หมิง โจรสลัดญี่ปุ่นรุกรานชายฝั่งทะเลทางด้านทิศตกวันออกเฉียง-ใต้ของประเทศจีน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบชายฝั่งตกอยู่-ในความยากลำบาก ฮ่องเต้เจียจิ้งส่งกองกำลังทหารไปปราบหลายครั้ง แต่เนื่องจากเหล่าขุนนางรักตัวกลัวตาย จึงพ่ายศึกครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้โจรสลัดยิ่งเหิมเกริมมากขึ้นทุกวัน จิ่วหยูเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงเขาต้องการเป็นเจ้ายุทธภพหนึ่งเดียวในจงหยวน ด้านหนึ่งสมรู้ร่วมคิดกับขุนนางหญิงเหยียนซุง อีกด้านหนึ่งก็สมคบกับอิชิโร่หัวหน้าโจรสลัดญี่ปุ่น และหยวนเจิ้งหัวหน้าโจรสลัดฝั่งตะวันตก เขาใช้กองกำลังของโจรสลัด เพื่อช่วยเหยียนซุงชิงอำอาจในราชสำนัก… จังจินแม่ทัพสองมณฑล เขารวบรวมกำลังพลต่อต้านโจรสลัดอย่างกล้าหาญ เป็นเหตุทำให้เหยียนซุงโกรธแค้นอย่างมาก และหาทางวางแผนชั่วร้ายเพื่อจะกำจัดจังจิน จังยั่วเสียนลูกสาวของจังจิน และจูเถี่ยเฉียวลูกชายของจูหวั่นทราบข่าว จึงคิดหาทางบุกเข้าแดนประหารเพื่อจะช่วยเหลือจังจินและจูหวั่นออกมา ในระหว่างทางพวกเขาได้พบยอดฝีมือหลายคน หยางกั่วทายาทของจอมยุทธ์อินทรีชื่อเสียงระบือนาม หยางเทียนจงทายาทของเสี่ยวหลงหนี่ รวมทั้งจอมยุทธ์อีกหลายหลายคน พวกเขาเดินทางบุกเข้าเมืองหลวง เพื่อหาทางช่วยจังจินออกมาจากแดนประหาร เหยียนซุงนั้น เป็นคนมากเล่ห์ รู้ว่าต้องมีคนบุกเข้าแดนประหาร จึงได้วางแผนให้ทหารซุ่มโจมตีอยู่บริเวณรอบๆแดนประหาร คิดจะกำจัดจังจินกับเหล่าชาวยุทธ์พร้อมกันคราเดียว..

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 1-30 (จบ)
1 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์จีน Legendary Warrior (ศึกจอมยุทธไร้เทียมทาน):ตอนที่ 30 [ตอนจบ]