Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว)

นักแสดง : หยางมี่, หร่วนจิงเทียน, เกาเหวยกวง, หลิวอี้จุน, ไล่อี้, จางหย่าซิน

Detail : Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว) เล่าถึงนักโบราณคดีสาวที่ไปขุดสุสานโบราณแห่งหนึ่ง แต่แล้วกลับถูกกลบฝังในสุสาน วิญญาณย้อนหวนคืนไปยังร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งในยุคอดีตกาล ย้อนเวลามาสู่ดินแดนอู่โจว (ห้าแคว้น) ที่ผู้เข้มแข็งเป็นเจ้า ผู้อ่อนแอเป็นโจร หญิงสาวที่ต้องกรุยย่ำเป็นหมื่นลี้ ช่วงชิงความเป็นใหญ่ในห้าแคว้น ตามหนทางสู่ตำหนักเทพ หนทางเดียวเพื่อหวนคืนห้วงเวลาเดิม แต่สตรีอันโดดเดี่ยวเช่นนางจะไปถึงได้หรือ ความรักที่พานพบตลอดเส้นทางของนาง ดุจกองเพลิงเพียงกองเดียวบนยอดเขาเขียวขจีอันโดดเดี่ยวเดียวดาย เมื่อความรักและความเด็ดเดี่ยวโคจรมาพบกันในทางแคบ ผู้ใดจะเป็นผู้ชนะ ณ ปลายภูผาธาราหมื่นลี้ จุดสูงสุดแห่งใต้หล้า นางจะพบพานสิ่งที่ตามหาหรือไม่

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว)(ซับไทย)
1 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 1
2 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 2
3 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 3
4 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 4
5 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 5
6 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 6
7 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 7
8 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 8
9 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 9
10 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 10
11 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 11
12 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 12
13 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 13
14 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 14
15 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 15
16 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 16
17 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 17
18 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 18
19 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 19
20 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 20
21 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 21
22 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 22
23 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 23
24 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 24
25 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 25
26 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 26
27 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 27
28 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 28
29 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 29
30 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 30
31 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 31
32 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 32
33 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 33
34 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 34
35 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 35
36 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 36
37 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 37
38 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 38
39 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 39
40 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 40
41 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 41
42 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 42
43 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 43
44 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 44
45 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 45
46 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 46
47 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 47
48 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 48
49 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 49
50 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 50
51 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 51
52 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 52
53 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 53
54 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 54
55 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 55
56 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 56
57 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 57
58 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 58
59 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 59
60 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 60
61 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 61
62 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 62
63 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 63
64 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 64
65 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 65
66 Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว):ตอนที่ 66